Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
PK
-`Zeref
Lvl F
Tax (5%)
Members 19
Trading Hole
Top Cao Thủ
Top Phú Hộ
Hạng 1
Cấp:185
Zhi-
Gold: 2,370,505,858
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 2
Cấp:185
-`GaRung
Gold: 1,812,690,862
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 3
Cấp:185
_____Style_____
Gold: 749,624,015
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 4
Cấp:185
Yuna
Gold: 743,835,920
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 5
Cấp:185
Tan_My
Gold: 687,911,001
Trường: Phượng Hoàng
Bang: AnhEm3Mien
Hạng 6
Cấp:183
`Quyen/Gangster_
Gold: 603,214,597
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 7
Cấp:185
-=Mark=-
Gold: 545,932,268
Trường: Hắc Long
Bang: Hac-Giun
Hạng 8
Cấp:185
Geem
Gold: 478,770,625
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 9
Cấp:185
-`Moc-Cua`
Gold: 459,785,659
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 10
Cấp:185
`/Shell
Gold: 424,088,607
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 11
Cấp:185
_HoBaoKi_
Gold: 370,833,389
Trường: Hắc Long
Bang: Hac-Giun
Hạng 12
Cấp:185
Anh7Ga`
Gold: 367,403,580
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Hac-Giun
Hạng 13
Cấp:168
-`SmebZ_`_
Gold: 364,595,746
Trường: Hắc Long
Bang: Hac-Giun
Hạng 14
Cấp:185
LoiBietLyKhoNoi
Gold: 362,446,642
Trường: Phượng Hoàng
Bang: AnhEm3Mien
Hạng 15
Cấp:185
-=SocLo=-
Gold: 361,237,124
Trường: Phượng Hoàng
Bang: PK
Hạng 16
Cấp:185
z1000
Gold: 313,914,361
Trường: Huyền Bí
Bang: PK
Hạng 17
Cấp:185
-`Blue
Gold: 305,055,553
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 18
Cấp:175
Kibutsuji_Muzan
Gold: 304,953,476
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 19
Cấp:185
Tissot1853
Gold: 279,402,932
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 20
Cấp:185
Romano
Gold: 267,831,402
Trường: Phượng Hoàng
Bang: AnhEm3Mien
Hạng 21
Cấp:185
`KFM
Gold: 243,466,976
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 22
Cấp:185
-`Gao7mau`-
Gold: 234,955,941
Trường: Hắc Long
Bang: AE_HacLong
Hạng 23
Cấp:185
_KiemThuDiaNguc_
Gold: 234,064,097
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 24
Cấp:185
-`JAV-Shimiken
Gold: 226,682,542
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 25
Cấp:185
CaLauKieng
Gold: 224,342,072
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 26
Cấp:185
KiemThuDiaNguc
Gold: 211,662,896
Trường: Phượng Hoàng
Bang: PK
Hạng 27
Cấp:185
=__=Su_Su=__=
Gold: 201,822,187
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 28
Cấp:185
VuongTrieuNgoc
Gold: 200,336,071
Trường: Hắc Long
Bang: TY_NGAO
Hạng 29
Cấp:185
_Create_
Gold: 198,360,076
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 30
Cấp:185
Bernice
Gold: 196,841,056
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Copyright (C) 2011 - 2020 © Ran Online Control Panel Ltd. Inc. All Right Reserved.