Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
PK
-`Zeref
Lvl F
Tax (5%)
Members 19
Trading Hole
Top Cao Thủ
Cung nữ
Hạng 1
Cấp:185
-=Archer=-
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Không
Hạng 2
Cấp:185
Tel`Annas
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: SoLo
Hạng 3
Cấp:185
GSMA
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: SoLo
Hạng 4
Cấp:185
Lisa`
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: SoLo
Hạng 5
Cấp:185
`SieuSao
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 6
Cấp:185
-=CaDo=-
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 7
Cấp:185
_rire_
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 8
Cấp:185
Bop__Chim
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: PK
Hạng 9
Cấp:185
1HITNAT-TUCUNG
Class: Cung nữ
Trường: Hắc Long
Bang: TY_NGAO
Hạng 10
Cấp:185
Quyen-Dex----
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 11
Cấp:185
QQiiii
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 12
Cấp:185
So`Long
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: AESieuNhan
Hạng 13
Cấp:185
Archer_Pow
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 14
Cấp:185
-`Rong`Lon
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 15
Cấp:183
_rire_
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 16
Cấp:180
benbedau
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: JetiGuild
Hạng 17
Cấp:179
GSMA
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: SoLo
Hạng 18
Cấp:177
hEo_cOn
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: SoLo
Hạng 19
Cấp:176
ViroTo
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: SoLo
Hạng 20
Cấp:176
-`-=MaxTroll=-
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 21
Cấp:175
-_Vi-Ai_-
Class: Cung nữ
Trường: Hắc Long
Bang: Hac-Giun
Hạng 22
Cấp:175
BunCa
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Hac-Giun
Hạng 23
Cấp:175
GaZeRo
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 24
Cấp:175
`Quyen/Gangster_
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: JetiGuild
Hạng 25
Cấp:175
CanhBun
Class: Cung nữ
Trường: Hắc Long
Bang: JetiGuild
Hạng 26
Cấp:175
BunCa
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: JetiGuild
Hạng 27
Cấp:175
_ThienThanNho_
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: AnhEm3Mien
Hạng 28
Cấp:175
-`EmChua16
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: AnhEm3Mien
Hạng 29
Cấp:175
Royal---Roo
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`Shup-Up
Hạng 30
Cấp:175
```CuLy_CuuVan``
Class: Cung nữ
Trường: Hắc Long
Bang: Hac-Giun
Copyright (C) 2011 - 2020 © Ran Online Control Panel Ltd. Inc. All Right Reserved.