Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
-`ACE
JAV-MikuAiri
Lvl F
Tax (5%)
Members 67
Trading Hole
Top Cao Thủ
Top Cao Thủ
Hạng 1
Cấp:185
%:63546043905
_-=Boss=-_
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 2
Cấp:185
%:62007816456
DM-AD
Class: Quyền nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Van_Hoa
Hạng 3
Cấp:185
%:62007816456
__-=Gia-Hao`=-__
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: -`ACE
Hạng 4
Cấp:185
%:62007816456
-_-=ran-viet=-_-
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: -`ACE
Hạng 5
Cấp:185
%:62007816456
_`Skill
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: -`ACE
Hạng 6
Cấp:185
%:62007816456
Nicotine
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`ACE
Hạng 7
Cấp:185
%:61825209139
Gray
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`ACE
Hạng 8
Cấp:185
%:61512804318
__-=Song-Nhi=-__
Class: Pháp sư nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Team-Quay
Hạng 9
Cấp:185
%:60967827775
BeThu
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: -`ACE
Hạng 10
Cấp:185
%:60814828286
Slay
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`ACE
Hạng 11
Cấp:185
%:57776544654
Nicole
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: PK
Hạng 12
Cấp:185
%:57442226094
BiG-_BEM
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: PK
Hạng 13
Cấp:185
%:53093757342
_KGB_
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Van_Hoa
Hạng 14
Cấp:185
%:52725829262
-_-=Gia-Hao`=-_-
Class: Quyền nam
Trường: Huyền Bí
Bang: -`ACE
Hạng 15
Cấp:185
%:49349957983
-`XMen
Class: Kiếm nam
Trường: Hắc Long
Bang: HacLongHoi
Hạng 16
Cấp:185
%:47675693372
MinhThu
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: HacLongHoi
Hạng 17
Cấp:185
%:46377292189
-`DaKula
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: PK
Hạng 18
Cấp:185
%:44255643607
MESSI
Class: Cung nữ
Trường: Hắc Long
Bang: AnhEm
Hạng 19
Cấp:185
%:43560159780
Goodbyeeeeeeeeee
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: PK
Hạng 20
Cấp:185
%:42471456163
-`Nicotine
Class: Quyền nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: PK
Hạng 21
Cấp:185
%:41051157119
`-___Wace_______
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: -`ACE
Hạng 22
Cấp:185
%:41048458182
AnhTu
Class: Pháp sư nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: -`ACE
Hạng 23
Cấp:185
%:39282532751
-`Buff__Pk
Class: Pháp sư nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Team-Quay
Hạng 24
Cấp:185
%:37641591827
KLKG1
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Van_Hoa
Hạng 25
Cấp:185
%:36160698299
-`TheEnd
Class: Kiếm nam
Trường: Hắc Long
Bang: HacLongHoi
Hạng 26
Cấp:185
%:35536160460
-`HOA-BAN-TRANG
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: PK
Hạng 27
Cấp:185
%:34136082837
Ao_Gjac
Class: Quyền nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: -`ACE
Hạng 28
Cấp:185
%:32761339681
-=Pk=-
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: -`ACE
Hạng 29
Cấp:185
%:32698100825
_-=Kiemthu=-_
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: PK
Hạng 30
Cấp:185
%:29772199403
UchihaSasuke
Class: Kiếm nam
Trường: Hắc Long
Bang: HacLongHoi
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam