Máy Chủ : Online | Channel 1 : Online 62 Thành Viên
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
Shut-Up
-`XXXXXXXXX
Lvl E
Tax (20%)
Members 21
Trading Hole
Bảng xếp hạng
All Class
Hạng 1
Cấp 111:185
_Bak_Ckim_Sung_
Class: Kiếm nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: Không
Hạng 2
Cấp 111:185
___Run___
Class: Pháp sư nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Không
Hạng 3
Cấp 111:185
GauGau
Class: Kiếm nữ
School: Hắc Long
Guild: 500AnhEmHL
Hạng 4
Cấp 111:185
11111111
Class: Kiếm nam
School: Huyền Bí
Guild: No-Hookups
Hạng 5
Cấp 111:185
_____Style_____
Class: Kiếm nam
School: Phượng Hoàng
Guild: No-Hookups
Hạng 6
Cấp 111:185
-`Phi_Nhi-
Class: Kiếm nam
School: Phượng Hoàng
Guild: No-Hookups
Hạng 7
Cấp 111:185
hoangduocsu
Class: Kiếm nam
School: Huyền Bí
Guild: No-Hookups
Hạng 8
Cấp 111:185
pepong
Class: Pháp sư nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: 500AnhEmHL
Hạng 9
Cấp 111:185
Cindy
Class: Pháp sư nữ
School: Huyền Bí
Guild: 500AnhEmHL
Hạng 10
Cấp 111:185
-=PopZuCaiCoi=-
Class: Quyền nam
School: Hắc Long
Guild: 500AnhEmHL
Hạng 11
Cấp 111:185
NamMoADiDaPhat
Class: Kiếm nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: 500AnhEmHL
Hạng 12
Cấp 111:185
=_=Su_Su=_=
Class: Pháp sư nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: Shut-Up
Hạng 13
Cấp 111:185
_-=K-O=-_
Class: Quyền nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: Shut-Up
Hạng 14
Cấp 111:185
Phong_Van_Thu`
Class: Kiếm nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Shut-Up
Hạng 15
Cấp 111:185
_DeTam_
Class: Pháp sư nam
School: Huyền Bí
Guild: Shut-Up
Hạng 16
Cấp 111:185
`-The-End-`
Class: Quyền nữ
School: Huyền Bí
Guild: Pk
Hạng 17
Cấp 111:185
hoanganh91
Class: Pháp sư nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 18
Cấp 111:185
hjhjhehe
Class: Cung nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 19
Cấp 111:185
Kid_No1
Class: Quyền nam
School: Huyền Bí
Guild: Pk
Hạng 20
Cấp 111:185
_KGB_
Class: Kiếm nam
School: Hắc Long
Guild: Pk
Hạng 21
Cấp 111:185
AAAAAAAAAAA
Class: Kiếm nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 22
Cấp 111:185
`iii
Class: Cung nữ
School: Huyền Bí
Guild: Pk
Hạng 23
Cấp 111:185
__START__
Class: Pháp sư nữ
School: Huyền Bí
Guild: Pk
Hạng 24
Cấp 111:185
zZ_III_Zz
Class: Pháp sư nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 25
Cấp 111:185
-=Balack=-
Class: Kiếm nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 26
Cấp 111:185
`Braw`
Class: Quyền nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 27
Cấp 111:185
`Long_Ho_Tuong
Class: Quyền nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 28
Cấp 111:185
Boy_Vodka
Class: Quyền nam
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 29
Cấp 111:185
-`Phi_Nhi-
Class: Pháp sư nữ
School: Phượng Hoàng
Guild: Pk
Hạng 30
Cấp 111:185
-`_`-
Class: Quyền nam
School: Hắc Long
Guild: Pk
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam