Máy Chủ : Online | Channel 1 : Online Thành Viên
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
PK
Zeref
Lvl F
Tax (20%)
Members 73
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
MinhThu
S G
Cấp: 185
% Câp Max: 62008716456

Giết: 0

Chết:

Hạng 2
Nicotine
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 0

Chết:

Hạng 3
`-___Wace_______
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 46

Chết:

Hạng 4
_`Skill
S G
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 1

Chết:

Hạng 5
CayTienNuoiGai
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 1

Chết:

Hạng 6
-_-=ran-viet=-_-
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 4216

Chết:

Hạng 7
-Nhok_____
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 1821

Chết:

Hạng 8
_-=Kiemthu=-_
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 1913

Chết:

Hạng 9
DM-AD
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 525

Chết:

Hạng 10
_-=Boss=-_
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 36

Chết:

Tin Tức Từ Ran-Viet.Com
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam