Máy Chủ : Online | Channel 1 : Online Thành Viên
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
-`ACE
_____Style_____
Lvl F
Tax (5%)
Members 50
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
__-=Song-Nhi=-__
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 419

Chết:

Hạng 2
Nicole
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 117

Chết:

Hạng 3
DitMeBlackWindow
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 5

Chết:

Hạng 4
--=TaoLaAi=--
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 60123402915

Giết: 3

Chết:

Hạng 5
BiG-_BEM
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 57442226094

Giết: 2

Chết:

Hạng 6
iiii
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 56514644055

Giết: 23

Chết:

Hạng 7
Goodbyeeeeeeeeee
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 54524759897

Giết: 222

Chết:

Hạng 8
_KGB_
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 53093757342

Giết: 782

Chết:

Hạng 9
-`Nicotine
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 47270683240

Giết: 0

Chết:

Hạng 10
-`Buff__Pk
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 47031183754

Giết: 75

Chết:

Tin Tức Từ Ran-Viet.Com
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam