Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
AE_HuyenBi
ThoSuaOngNuoc
Lvl E
Tax (10%)
Members 36
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
`iii-
M P
Cấp: 135
%: 49176301

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 2
AnhViCa
P H X
Cấp: 135
%: 41128191

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 3
_-=The_Shy=-_
P H X
Cấp: 135
%: 38633793

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 4
_-=Tieu_Man=-_
P H X
Cấp: 135
%: 37421556

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 5
__Kawasaki__
P H X
Cấp: 135
%: 36612601

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 6
Whip`S
M P
Cấp: 135
%: 33852789

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 7
`LookAtMe_
M P
Cấp: 135
%: 33603456

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 8
ThienVu8x
M P
Cấp: 135
%: 28448266

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 9
Marlboro
S G
Cấp: 135
%: 22548303

Giết: 0

Chết: 0

Hạng 10
HeroDontCry
P H X
Cấp: 135
%: 22355252

Giết: 0

Chết: 0

Hướng Dẫn Chơi Game
Trang 1 - 1 « Trở Lại | Tới»
Copyright (C) 2011 - 2020 © Ran Online Control Panel Ltd. Inc. All Right Reserved.