Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
-`ACE
JAV-MikuAiri
Lvl F
Tax (5%)
Members 67
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
_-=Boss=-_
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62042740809

Giết: 27

Chết:

Hạng 2
DM-AD
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 525

Chết:

Hạng 3
__-=Gia-Hao`=-__
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 1852

Chết:

Hạng 4
-_-=ran-viet=-_-
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 4216

Chết:

Hạng 5
_`Skill
S G
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 1

Chết:

Hạng 6
Nicotine
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 62007816456

Giết: 0

Chết:

Hạng 7
__-=Song-Nhi=-__
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 61512804318

Giết: 419

Chết:

Hạng 8
Slay
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 61025244646

Giết: 7

Chết:

Hạng 9
Gray
P H X
Cấp: 185
% Câp Max: 60703912356

Giết: 7

Chết:

Hạng 10
BeThu
M P
Cấp: 185
% Câp Max: 60234746185

Giết: 0

Chết:

Hướng Dẫn Chơi Game
Posted Nov 14 2018 1:05PM Autor: Admin
Posted Mar 21 2018 12:18PM Autor: Admin
Posted Mar 18 2018 8:09PM Autor: Admin
Trang 1 - 1 « Trở Lại | Tới»
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam