Máy Chủ : Online | Channel 1 : Online Thành Viên
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (50%)
Members 72
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
_Spartacus_
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 483357778

Giết: 5

Chết:

Hạng 2
CUNG-THU
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 423563883

Giết: 28

Chết:

Hạng 3
___Huy___
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 392877358

Giết: 4

Chết:

Hạng 4
0jod0
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 292378903

Giết: 289

Chết:

Hạng 5
GoogleChrome
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 224388009

Giết: 0

Chết:

Hạng 6
hihj
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223296077

Giết: 167

Chết:

Hạng 7
___linhly___
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223206077

Giết: 308

Chết:

Hạng 8
XSMB
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223038887

Giết: 1

Chết:

Hạng 9
GauGau
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 663

Chết:

Hạng 10
Rizu
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 271

Chết:

Tin Tức Từ Ran-Viet.Com
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam